Rząd uruchomił wczoraj Program Promocji Zdrowia Psychicznego w Szkolnictwie Wyższym, który ma na celu wspieranie rozwoju projektów i mechanizmów wsparcia psychologicznego w instytucjach.