"Praktycznie zakończyliśmy program "Morze 2020". Do końca roku osiągniemy 96% wykonania finansowego i będziemy mieli pełną realizację fizyczną", ogłosiła Maria do Céu Antunes, w odpowiedzi na posłów, podczas przesłuchania parlamentarnego w komisjach budżetu i finansów oraz rolnictwa i rybołówstwa.

Według ministra rolnictwa i żywności, który jest również odpowiedzialny za rybołówstwo, program ten zostanie zakończony w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Minister podkreślił również, że program ten ma 505 milionów euro alokacji, co daje łącznie 800 milionów euro.

"Morze 2020", które jest częścią Portugalii 2020, ma na celu wdrożenie środków wsparcia zawartych w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim(EFMR), promując konkurencyjność oraz spójność gospodarczą, społeczną i środowiskową, a także zwiększając spójność terytorialną.

Jeśli chodzi o "Morze 2030", minister powiedział, że otwarto 16 ogłoszeń o łącznej wartości 200 mln euro.

Program ten ma dodatkową alokację w wysokości 40 mln euro w porównaniu z poprzednim okresem.