W komunikacie do kraju, z Palácio de Belém w Lizbonie, Marcelo Rebelo de Sousa ogłosił wczoraj wieczorem, że rozwiąże parlament i zwoła przedterminowe wybory parlamentarne, ale z "gwarancją niezbędnej stabilności gospodarczej i społecznej, którą zapewnia wcześniejsze głosowanie nad budżetem państwa na 2024 r., jeszcze przed sformalizowaniem dymisji obecnego premiera na początku grudnia".

"Zatwierdzenie budżetu pozwoli nam spełnić oczekiwania wielu Portugalczyków i monitorować wdrażanie Planu Odbudowy i Odporności (PRR), który nie powstrzyma i nie może powstrzymać rządu przed przekształceniem się w rząd zarządzający lub późniejszym rozwiązaniem Zgromadzenia Republiki", bronił.

Propozycja budżetu państwa na 2024 r. jest przedmiotem dyskusji w parlamencie, a ostateczne głosowanie zaplanowano na 29 listopada.

Pomysł ten spotkał się z pewnym przyjęciem, pomimo zakwestionowania treści propozycji rządu, która generalnie uzyskała jedynie głosy absolutnej większości PS, przy wstrzymaniu się od głosu przez PAN i Livre oraz głosach przeciwnych ze strony PSD, Chega, Inicjatywy Liberalnej, BE i PCP.

Artykuł 195 ust. 1 lit. b) Konstytucji stanowi, że "przyjęcie przez Prezydenta Republiki dymisji złożonej przez premiera" jest jedną z okoliczności, które "pociągają za sobą dymisję rządu".

Jednakże dymisja rządu "z powodu przyjęcia dymisji złożonej przez premiera" będzie miała charakter oficjalny dopiero po opublikowaniu dekretu Prezydenta Republiki w Diário da República.

W poprzednich przypadkach publikacja dekretu miała miejsce w dniu złożenia rezygnacji przez premiera, następnego dnia lub tydzień później, ale zdarzały się również dłuższe odstępy czasu przed oficjalną publikacją dekretu.

Ta oficjalność określa moment, od którego, zgodnie z art. 186, no. 5 Konstytucji, "po jego dymisji rząd ograniczy się do wykonywania czynności ściśle niezbędnych do zapewnienia zarządzania działalnością publiczną".