Według ECO, w Onya Health co drugi tydzień piątek jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników, z gwarancją, że wyniki są pozytywne.

Pracownicy twierdzą, że poprawiła się jakość ich życia, czują się bardziej zadowoleni i mają większą zdolność do radzenia sobie z pracą. Dla ECO, jedna z osób odpowiedzialnych za firmę jest w stanie stwierdzić, że projekt powinien stać się ostateczny. Chociaż konieczne są pewne korekty, osoba odpowiedzialna twierdzi, że nie będzie już 40-godzinnego tygodnia pracy.

Gazeta ECO usłyszała od kilku firm, które zgłosiły pozytywne wyniki w ciągu pięciu miesięcy testowania czterodniowego tygodnia pracy.

Sukces programu pilotażowego rozciąga się na skalę międzynarodową, do krajów takich jak Wielka Brytania, gdzie w projekcie pilotażowym wzięło udział 61 firm. Z tej liczby 56 pozostaje w fazie testów, ale pozostałe 18 już wprowadziło projekt na stałe, w kraju, w którym 90% zaangażowanych pracowników twierdzi, że chce kontynuować czterodniowy tydzień pracy.

Według ECO, testy czterodniowego tygodnia pracy prowadzone są również w Brazylii. W Brazylii testy będą prowadzone przez 4-Day Week Global.