To pełnowymiarowe ćwiczenie awaryjne jest zgodne z zaleceniami EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego), w odniesieniu do przeprowadzania ćwiczeń, w szczególności w zakresie skutecznej koordynacji zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w operacjach pomocy w sytuacjach awaryjnych.

ANA Aeroportos de Portugal stwierdza, że "W ramach tego ćwiczenia zostaną aktywowane środki pomocy przewidziane w planie awaryjnym lotniska Gago Coutinho - Faro, z oczekiwanym ruchem pojazdów ratowniczych i ratunkowych, które będą krążyć z odpowiednimi dźwiękowymi i wizualnymi sygnałami alarmowymi. W związku z tym informujemy społeczność otaczającą lotnisko Gago Coutinho - Faro, że ruch ten jest spowodowany działaniem symulatora".