"Wzrost gospodarczy spowolnił w 2023 r., podczas gdy rynek pracy pozostaje solidny w kontekście rekordowych wskaźników zatrudnienia i aktywności", zauważa Bruksela w nocie na temat Portugalii. "Oczekuje się stopniowego ożywienia wzrostu PKB w horyzoncie prognozy", wskazują, a na 2025 r. szacuje się wzrost o 1,8%.

Z jednej strony Komisja wskazuje na oczekiwania, że "słaby popyt zewnętrzny, a także wzrost kosztów odsetkowych ponoszonych przez rodziny i firmy, utrzymają umiarkowany wzrost gospodarczy w perspektywie krótkoterminowej". Jednak "zwiększone dochody gospodarstw domowych, wraz z przewidywanym stopniowym ożywieniem wolumenów handlu światowego i postępami we wdrażaniu Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (PRR), powinny stopniowo poprawiać wyniki gospodarcze w horyzoncie prognozy", zauważa Bruksela.

Jeśli chodzi o inflację, mierzoną zmiennością IHPC, oczekuje się, że w tym roku osiągnie ona 5,5%, a w przyszłym spadnie do 3,2%. Rząd szacuje, że wskaźnik zmienności HIPC wyniesie 5,3% w 2023 r. i 3,3% w kolejnym roku.

W ciągu tego roku "inflacja z wyłączeniem energii i produktów spożywczych również wykazywała tendencję spadkową, ale w wolniejszym tempie, ponieważ ceny usług, zwłaszcza zakwaterowania, były pod presją wzrostu liczby wizyt zagranicznych turystów i wzrostu wynagrodzeń".

Pomimo oczekiwania pewnej presji na ceny ze względu na wzrost wynagrodzeń, Komisja przewiduje, że inflacja będzie nadal spowalniać w przyszłym roku.