W oświadczeniu ASAE wyjaśnia, że w historycznej części Lizbony "wydano powiadomienie o zamknięciu obiektu AL z powodu braku rejestracji(RNAL), nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, braku obowiązkowego ubezpieczenia i warunków higienicznych".

Według władz, które przeprowadziły te operacje w Lizbonie przy wsparciu Policji Bezpieczeństwa Publicznego(PSP), we wspomnianym obiekcie przebywało około 10 osób prowadzących nielegalną działalność.

Podjęto również decyzję o zawieszeniu działalności dwóch obiektów AL, jednego w Lizbonie, a drugiego w Portimão, "z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i braku obowiązkowego ubezpieczenia, a także istnienia zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa zakwaterowanych osób z powodu nieprzestrzegania obowiązujących warunków higienicznych i strukturalnych".

W rzeczywistości "w jednym z tych obiektów stwierdzono również obecność szkodników".

W odpowiedzi dla agencji Lusa, ten organ policji kryminalnej stwierdził, że w Portimão skontrolowano tylko obiekt, który został zawieszony, ponieważ był to złożony przypadek "ze względu na istnienie poważnej sytuacji szkodników".

"W Lizbonie skontrolowano 12 lokalnych obiektów noclegowych", powiedział ASAE, zauważając, że działania przeprowadzone w stolicy były prowadzone we współpracy z Policją Bezpieczeństwa Publicznego (PSP).

"ASAE będzie nadal rozwijać działania kontrolne, w ramach swoich uprawnień, na całym terytorium kraju, na rzecz zdrowej i uczciwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi, ochrony bezpieczeństwa konsumentów i weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami", podsumowano w oświadczeniu.

Operacja kontrolna ASAE została przeprowadzona za pośrednictwem Specjalistycznej Brygady Przedsiębiorstw Turystycznych i Lokalnego Zakwaterowania Południowej Jednostki Regionalnej, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami, którym podlegają, "biorąc pod uwagę dużą liczbę tego typu zakwaterowania".