"Dekret zatwierdzający Umowę między Republiką Portugalską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie wzajemnego uznawania do celów prowadzenia pojazdów i wymiany praw jazdy został podpisany", czytamy w oświadczeniu wydanym po posiedzeniu organu wykonawczego.

Dzięki temu porozumieniu prawa jazdy wydawane przez podmioty wydające w obu krajach będą wzajemnie uznawane. Po Brexicie system praw jazdy wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie miał już zastosowania do Wielkiej Brytanii.

Na tym samym posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono Umowę o współpracy gospodarczej między Republiką Portugalską a Republiką Mołdawii, która ma na celu rozwój i wzmocnienie współpracy gospodarczej między oboma państwami. Celem umowy jest "intensyfikacja i dywersyfikacja dwustronnych stosunków gospodarczych na wzajemnie korzystnych podstawach", stwierdziła Rada Ministrów.