W raporcie dotyczącym działań ratingowych Moody's stwierdza, że dwupoziomowe podwyższenie ratingu przypisanego portugalskiemu długowi państwowemu odzwierciedla trwałe pozytywne skutki, w perspektywie średnioterminowej, "serii reform gospodarczych i budżetowych, delewarowania sektora prywatnego" oraz ciągłego "wzmacniania" sektora bankowego.

Moody's podkreśla, że średnioterminowe perspektywy dla Portugalii są wspierane przez znaczące inwestycje publiczne i prywatne, a także wdrażanie reform strukturalnych, podkreślając w obu przypadkach związek z Programem Odbudowy i Odporności (PRR).

W opublikowanej informacji Moody's stwierdza, że wzrost gospodarczy i budżety wskazujące na równowagę wskazują, że "obciążenie długiem będzie nadal spadać w najszybszym tempie wśród zaawansowanych gospodarek", choć z wysokich poziomów.

Moody's przewiduje, że portugalska gospodarka będzie rosła o około 2% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat, choć w krótkim okresie spodziewa się spowolnienia - wskazując na wzrost o 1,6% w 2024 roku.

W 2025 r. wskazuje na wzrost o 1,9% napędzany popytem wewnętrznym i zewnętrznym.

Jeśli chodzi o ewolucję długu publicznego, którego wskaźnik według agencji będzie nadal spadał, agencja podkreśla, że oczekiwana redukcja czyni Portugalię "odosobnionym przypadkiem" wśród zaawansowanych gospodarek, ustępując jedynie Grecji i Irlandii.

Agencja przewiduje również, że w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w innych krajach, w Portugalii negatywny wpływ trendów demograficznych na wzrost zostanie złagodzony przez trwałą migrację netto, wyższe wskaźniki aktywności zawodowej i wzrost wydajności pracy.