Portugalia jest piątym krajem w Unii Europejskiej (UE) o najniższej produktywności na godzinę pracy, wynika z danych opracowanych i opublikowanych przez Pordata.

Dane odnoszą się do 2022 r. i pokazują, że w Portugalii wydajność pracy wyniosła 66,7, podczas gdy w 1995 r. wskaźnik ten wynosił 68,6.

"Irlandia, Luksemburg i Dania to kraje UE-27, które tworzą największe bogactwo na godzinę pracy", dodaje Pordata.

Wskaźnik Irlandii wynosi 216,4, Luksemburga 176,6, a Danii 139,2.

Z drugiej strony, Bułgaria, Grecja i Łotwa to kraje o najniższej produktywności na godzinę pracy, ze wskaźnikiem wynoszącym odpowiednio 53,9, 55,3 i 65,1.