Statystyczna baza danych Fundacji Francisco Manuela dos Santosa Pordata postanowiła uczcić Powszechny Dzień Praw Dziecka, zestawiając szereg informacji, które pomagają stworzyć demograficzny portret młodych ludzi.

Od samego początku można zweryfikować, że "w ciągu ostatnich 50 lat Portugalia straciła ponad milion dzieci i młodzieży", grupę, która dziś stanowi 12,8% całej populacji.

Według Pordata i na podstawie danych Krajowego Instytutu Statystycznego(INE), w 2022 r. w Portugalii mieszkało 1,3 mln dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat, z czego 51% stanowili mężczyźni, a 49% kobiety.

"Liczba dzieci i młodzieży zmniejszyła się o prawie połowę w ciągu 50 lat (-46%): do początku lat 80. dzieci i młodzież stanowiły co najmniej jedną czwartą populacji, a w 2022 r. stanowiły 12,8%. Spadek odnotowano we wszystkich grupach wiekowych, z naciskiem na dzieci w wieku od 5 do 9 lat (-50%)", mówi Pordata.

Czyni to Portugalię "drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym odsetkiem dzieci i młodzieży w populacji", tylko za Włochami, które zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

"Zgodnie z prognozami INE, tendencja do spadku liczby młodych ludzi w Portugalii z 1,3 mln w 2022 r. do 1,1 mln w 2050 r. i do 1 mln w 2080 r.", dodaje.

Z drugiej strony, "ponad 65 tysięcy dzieci i młodzieży w Portugalii ma obce obywatelstwo, co stanowi 4,9% całej populacji poniżej 15 roku życia", przy czym 18% z tych dzieci urodziło się już w Portugalii.

Wśród 65 tysięcy dzieci cudzoziemców wyróżniają się narodowości brazylijska (45%), angolska (8%) i chińska (4%), z równą przewagą wśród około 12 tysięcy dzieci urodzonych w Portugalii, których rozkład według narodowości składa się z 29% Brazylijczyków, 15% Chińczyków, 9% Angolczyków, 6% mieszkańców Republiki Zielonego Przylądka i 5% Ukraińców.