Przez cztery kolejne miesiące bezrobocie rejestrowane przez Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego(IEFP) rosło, wynika z raportu ECO.

"Pod koniec października 2023 r. w służbach zatrudnienia kontynentu i regionów autonomicznych zarejestrowanych było 303 356 bezrobotnych. Łączna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kraju była wyższa niż w tym samym miesiącu 2022 r. (+14 231; +4,9%) i w poprzednim miesiącu (+3 243; +1,1%)", wyjaśnia IEFP.

Do tej ewolucji przyczyniły się osoby bezrobotne zarejestrowane w centrach zatrudnienia przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Spadek odnotowano natomiast wśród osób zarejestrowanych 12 lub więcej miesięcy temu.

Z drugiej strony, w różnych regionach kraju, z wyjątkiem Azorów i Madery, bezrobocie wzrosło rok do roku. Najwyższy wskaźnik odnotowano w regionie Algarve, gdzie bezrobocie wzrosło o 8,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogólnie rzecz biorąc, regiony północne i centralne odnotowały spadek bezrobocia, ale w innych regionach kraju tendencja była wzrostowa. W Algarve bezrobocie wzrosło o 23,1% w porównaniu do września.