Portugalia nie zastosowała się do zaleceń Komisji Europejskiej, aby "jak najszybciej" zmniejszyć wsparcie w celu złagodzenia wzrostu cen energii, ani nie przekształciła go w bardziej ukierunkowane i skoncentrowane na najbardziej potrzebujących rodzinach. W związku z tym Bruksela zaleca, aby kraj kontynuował szybką redukcję tych środków, zgodnie z opinią Komisji Europejskiej w sprawie projektu budżetu państwa na 2024 r. i zgłoszoną przez ECO.

W odniesieniu do zaleceń dotyczących wsparcia w celu złagodzenia wzrostu cen energii, "Komisja uważa, że projekt planu budżetowego Portugalii nie jest w pełni zgodny z zaleceniem Rady z dnia 14 lipca 2023 r.".

Organ wykonawczy Wspólnoty zwraca uwagę na takie środki, jak "ogólne obniżenie podatku paliwowego i zamrożenie podatku węglowego", które pozostaną w mocy w 2024 i 2025 r. - pomimo ich stopniowego zmniejszania. "Większość z tych środków wsparcia energetycznego w 2023 i 2024 r. nie wydaje się być ukierunkowana na najbardziej narażone rodziny lub firmy i nie zachowuje w pełni sygnału cenowego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zwiększenia efektywności energetycznej", argumentuje Bruksela.

"W związku z tym Komisja wzywa Portugalię do jak najszybszego ograniczenia środków wsparcia energetycznego w latach 2023 i 2024".