Średni czynsz w umowach podpisanych w latach 2017-2021, które stanowią większość portugalskiego rynku, wyniósł 440 euro. W umowach podpisanych do 1990 r. średni czynsz wynosił 137 euro.

Według Público, które cytuje badanie "Wynajem mieszkań w Portugalii" (20 listopada 2023 r.) przeprowadzone przez Instytut Mieszkalnictwa i Rehabilitacji Miejskiej (IHRU), w 2021 r. obowiązywało 922 810 umów najmu mieszkań, z czego 151 620 zostało podpisanych do 1990 r. (ponad 16% całości). W umowach tych średni czynsz wynosił 137,7 euro miesięcznie, a w przypadku Lizbońskiego Obszaru Metropolitalnego (AML) wartość ta wzrosła do 164,46 euro. Należy zauważyć, że większość umów zawierała czynsze poniżej 200 euro miesięcznie, a tylko 21% umów miało czynsze powyżej tej wartości.