Zgodnie z Biuletynem Wykorzystania Infrastruktury Gazowej za trzeci kwartał tego roku, opublikowanym przez Urząd Regulacji Usług Energetycznych(ERSE), do końca września w terminalu LNG w Sines - głównej infrastrukturze służącej do wprowadzania gazu ziemnego do krajowego systemu - rosyjski gaz stanowił 8,4% całości odebranego gazu, co było wynikiem rozładunku trzech metanowców w lutym, kwietniu i sierpniu.

W tym okresie Rosja zajęła trzecie miejsce wśród krajów pochodzenia gazu ziemnego odbieranego w Sines za Stanami Zjednoczonymi Ameryki (44,4% całości) i Nigerią (44%), a tuż przed Trynidadem i Tobago (3,2%).

W tym samym okresie 2022 r., w którym Rosja dokonała inwazji na Ukrainę i zaczęła być celem sankcji ze strony Unii Europejskiej, która obiecała drastyczne ograniczenie importu gazu z Moskwy, rosyjski import stanowił 7% całości importu w Sines, również w wyniku trzech otrzymanych statków (marzec, kwiecień i sierpień).

W okresie od stycznia do września ubiegłego roku Nigeria była głównym krajem pochodzenia z 52% całkowitego importu, a następnie Stany Zjednoczone Ameryki (30%).