"Policja sądowa za pośrednictwem Departamentu Dochodzeń Kryminalnych w Vila Real przy wsparciu innych jednostek PJ, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Porto, przeprowadziła 60 przeszukań domowych i zewnętrznych, w których wzięły udział osoby fizyczne, firmy i podmioty publiczne zlokalizowane w różnych gminach w całym kraju, takich jak Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Lizbona, Porto, Vila Real i Viseu", czytamy w oświadczeniu PJ.

PJ, operacja Gota D'água "została stworzona z powodu oszukańczej działalności laboratorium odpowiedzialnego za gromadzenie i analizę wody" przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ścieków, wody w kąpieliskach, basenów, zlewni, strumieni, odwiertów i studni, w grę wchodzą przestępstwa nadużycia władzy, fałszerstwa komputerowego, ciężkiego fałszerstwa dokumentów, związku przestępczego, malfeasingu, rozprzestrzeniania chorób i fałszowania recept.

20 zatrzymanych w wieku od 25 do 61 lat to pracownicy i dyrektorzy laboratorium, a także lokalni dyrektorzy i wybrani urzędnicy jednostek zarządzających i spółek (rady miejskie i spółki koncesyjne), a "kilku innych oskarżonych" również zostało ustanowionych.

"Docelowe laboratorium, które jest należycie uwiarygodnione, sfałszowało wszystkie procedury pobierania próbek i analizy związane z kontrolą wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zakontraktowane przez podmioty zarządzające (rady gmin, podmioty międzygminne lub inne podmioty, w których ta usługa publiczna została przyznana), w zmowie z niektórymi pracownikami, dyrektorami i lokalnymi przedstawicielami tych podmiotów" wyjaśnia PJ.

Zgodnie z dochodzeniem, oszukańcza działalność wspomnianego laboratorium przejawiała się również na poziomie kontroli ścieków, w analizie dostępu do zezwoleń na odprowadzanie ścieków ze Stacji Oczyszczania Ścieków (WWTP) w kilku gminach.

Fałszerstwo, jak utrzymuje PJ, "miało na celu obniżenie kosztów laboratoryjnych, podważając zaufanie i wiarygodność wyników analiz, a w konsekwencji jakość wody spożywanej codziennie przez społeczności".

"Laboratorium, którego oszukańcza działalność była celem tego dochodzenia, jest uważane za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem podzielonym w 50 procentach przez międzynarodową firmę (o podobnej działalności do podmiotu, którego dotyczy dochodzenie), a pozostałe 50 procent z kapitałem publicznym, w przypadku sprawiedliwego udziału 6 gmin i Związku Gmin" - czytamy w oświadczeniu PJ.

W operacji uczestniczyły służby regulacyjne ds. wody i odpadów (ERSAR), Portugalska Agencja Środowiska (APA), Urząd Zdrowia oraz Generalna Inspekcja Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT).

Zatrzymani zostaną poddani przesłuchaniu sądowemu w celu zastosowania środków przymusu.