"Prawdopodobieństwo korekty cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych ma tendencję wzrostową", ostrzega Bank Portugalii(BdP). Wszystko to "zwiększa ryzyko kredytowe portfela kredytów mieszkaniowych". Jednak ograniczona podaż domów powinna złagodzić wpływ zmniejszonego popytu na ceny.

W swojej analizie głównych zagrożeń dla stabilności finansowej w Portugalii, opublikowanej przez idealista, portugalski regulator wskazał na ryzyko "korekty cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, wzmocnionej przez realizację niepewnego scenariusza makroekonomicznego, napędzanego przez rosnące stopy procentowe i niestabilność geopolityczną, zgodnie z raportem o stabilności finansowej z listopada 2023 r.". Ponadto "niedawna sytuacja niepewności politycznej, której doświadcza kraj, jest nowym źródłem ryzyka, choć złagodzonym przez oczekiwane zatwierdzenie budżetu państwa na 2024 r. zaproponowanego przez obecny rząd".

Popyt na domy w Portugalii jest jednak wspierany przez obcokrajowców. "Położenie geograficzne Portugalii oraz warunki bezpieczeństwa i stabilności, które uczyniły ją pożądanym celem podróży, nadal wspierają popyt ze strony nierezydentów i obcokrajowców będących rezydentami", podkreśla regulator kierowany przez Mário Centeno.

W ciągu ostatniej dekady "wzrost udziału nabywców niebędących rezydentami charakteryzował rynek nieruchomości mieszkaniowych w Portugalii". W pierwszej połowie 2023 r. udział w rynku nieruchomości mieszkaniowych nabywców z rezydencją podatkową poza terytorium kraju wzrósł o 2 punkty procentowe w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., do 12,7% liczby transakcji.

Są też tacy, którzy nadal poszukują portugalskich nieruchomości mieszkalnych jako aktywów inwestycyjnych. Chociaż "alternatywne zastosowania oszczędności stały się ostatnio bardziej atrakcyjne, w kontekście zmienności na rynkach finansowych i niepewności gospodarczej, aktywa te pozostają istotne pod względem dywersyfikacji portfela", wyjaśnia BdP. Ponadto "wyższa inflacja może promować popyt na nieruchomości mieszkalne jako środek przechowywania wartości", dodaje.