Co więcej, "czterech na dziesięciu respondentów nie jest w stanie odłożyć nawet 5% swoich dochodów po odliczeniu podatków", wynika z oświadczenia opublikowanego przez Notícias ao Minuto.

"Z kolei 16% Portugalczyków przyznaje, że oszczędza od 10% do 20% swojego wynagrodzenia netto, 10% rezerwuje od 20% do 30%, a tylko 2% udaje się zaoszczędzić ponad połowę tego, co zarabiają".

Wniosek jest zatem taki, że "dochód rozporządzalny po odliczeniu wydatków portugalskich rodzin spada od 2020 r., osiągając poziom 7,5% w pierwszym kwartale 2023 r., 6,7 punktu procentowego (p.p.) za średnią strefy euro (14,2%)".

Jakie są tego przyczyny? "Inflacja, rosnące stopy procentowe i brak monitorowania wynagrodzeń to główne przyczyny utraty zakupów, ale także spadku stopy oszczędności i inwestycji".

"Kiedy udaje im się zaoszczędzić, 64% Portugalczyków przeznacza tę część swoich dochodów na pokrycie potencjalnych nieprzewidzianych zdarzeń, 36% na gromadzenie środków na emeryturę, a 30% na podróże. Zakup domu jest częścią planów oszczędnościowo-inwestycyjnych dwóch na dziesięciu respondentów, a następnie zakup samochodu (11%) i wydatki na inne dobra konsumpcyjne (10%)", podsumowuje to samo badanie.