Rada Wspólnot Portugalskich(CCP) Hilário Cunha wybiera w niedzielę swoich członków, a jedno z miejsc przypadnie przedstawicielowi emigrantów w Hiszpanii.

W Hiszpanii zarejestrowanych jest 45 tysięcy Portugalczyków, ale według Hilário Cunha społeczność jest znacznie większa, prawdopodobnie przekracza 100 tysięcy osób.

Jest to "bardzo duża społeczność" i "bez żadnej organizacji", nie posiadająca na przykład "portugalskiego stowarzyszenia", co utrudnia mobilizację, powiedział kandydat na radnego, który ma 41 lat i od 16 lat mieszka w Madrycie, gdzie pracuje w sektorze bankowym.

Największe skupiska zarejestrowanej społeczności znajdują się w Madrycie i Barcelonie, jest też spora grupa Portugalczyków na południu, w regionie Malagi.

W regionach przygranicznych jest wielu Portugalczyków, którzy pracują w Hiszpanii, ale mieszkają w Portugalii lub, podobnie jak w wielu innych obszarach, pozostają zarejestrowani na terytorium Portugalii lub utrzymują portugalskie adresy na swoich kartach obywatelskich.

"Nie jesteśmy daleko od Portugalii, w niektórych przypadkach wielu z nich jest bliżej swoich rodzin w Madrycie, niż gdyby wyemigrowali na przykład do Lizbony", wyjaśnił Hilário Cunha.

Biorąc pod uwagę niewielką lub żadną organizację w społeczności, celem kandydatury jest również "rozpowszechnianie informacji wśród społeczności" i ułatwianie procesów, w które Portugalczycy są zaangażowani w Hiszpanii.

"Celem jest nie tylko narzekanie, ale także sprowokowanie kanałów komunikacji w społeczności w zakresie usług, które chcemy mieć a także procesów dla społeczności", powiedział Hilário Cunha.

Rada Społeczności Portugalskich (CCP) jest rządowym organem doradczym w zakresie polityki związanej z emigracją i społecznościami portugalskimi za granicą.

CCP składa się z maksymalnie 90 członków, wybieranych przez obywateli Portugalii mieszkających za granicą, którzy są wyborcami do Zgromadzenia Republiki.

Kadencja doradców trwa cztery lata.