Portugalia awansowała o jedną pozycję w porównaniu z indeksem z 2022 r. i pojawiła się z wynikiem 1,333 pkt, za Islandią (1,124 pkt), Danią (1,31 pkt), Irlandią (1,312 pkt), Nową Zelandią (1,313 pkt), Austrią (1,316 pkt) i Singapurem (1,332 pkt), ale przed takimi krajami jak Japonia (1,336 pkt), Szwajcaria (1,339 pkt), Kanada (1,35 pkt) i Finlandia (1,399 pkt).

W skali globalnej, chociaż 126 krajów poprawiło swój wskaźnik pokoju w latach 2009-2020, Globalny Indeks Pokoju (GPI) z 2023 r. ujawnia, że średni poziom globalnego pokoju pogorszył się dziewiąty rok z rzędu, przy czym 84 kraje odnotowały poprawę, a 79 pogorszenie. Pozytywny pokój mierzony Indeksem Pozytywnego Pokoju (PPI) reprezentuje postawy, instytucje i struktury, które tworzą i utrzymują pokojowe społeczeństwa. Pokazuje to, że pogorszenie było większe niż poprawa, ponieważ wzrost niepokojów społecznych i niestabilności politycznej po pandemii COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie, podczas gdy konflikty regionalne i globalne przyspieszają.