Odliczenie czynszu przez IRS zostało wcześniej ustalone na 502 euro, przy czym rząd niedawno zatwierdził Radę Ministrów, aby zwiększyć tę wartość do 550 euro.

Jednak zgodnie z propozycjami PS i PAN dotyczącymi zmiany budżetu państwa na rok 2024 (OE2024), limit kwoty podlegającej odliczeniu wzrośnie do 600 euro w 2024 roku.

Środek został zatwierdzony przy sprzeciwie PCP, wstrzymaniu się od głosu Chegi i Inicjatywy Liberalnej oraz głosach pozostałych partii za.