Środek ten, który wynika z propozycji poprawki PS do budżetu państwa na 2024 r. (OE2024), został zatwierdzony podczas głosowań w specjalności, przy czym PSD i PCP głosowały przeciwko, Chega i Inicjatywa Liberalna wstrzymały się od głosu, a pozostałe partie głosowały za.

Chodzi o środek, który określa, że roczna deklaracja, którą podatnicy składają organom podatkowym, musi zawierać "wszystkie źródła dochodu", a mianowicie dochód podlegający zwolnieniu z podatku i "dochód niepodlegający IRS, jeśli przekracza 500 euro, a także aktywa posiadane w krajach, terytoriach lub regionach o wyraźnie korzystniejszym systemie".

Uzasadniając ten środek, PS przypomina, że oprócz dochodów podlegających zwolnieniu z podatku i nieuwzględnionych, które nie są zgłaszane, niektóre szczególne zasady w zakresie IRS przewidują wyłączenie z opodatkowania niektórych źródeł dochodu (lub do pewnych limitów dochodu), dlatego też kwoty te nie są zgłaszane w deklaracji IRS Model 3.

"W ten sposób, w celu zagwarantowania większej przejrzystości i rygoryzmu w raportowaniu dochodów uzyskanych przez podatników, którzy nie są zwolnieni ze składania deklaracji IRS Model 3 - uzasadnionej przyczynami uchylania się od opodatkowania - a tym samym wykazania rzeczywistej ilustracji całej sytuacji finansowej i majątkowej, proponuje się całkowite raportowanie wszystkich dochodów uzyskanych w ciągu roku, niezależnie od obowiązującego systemu podatkowego - tj. niezależnie od tego, czy korzystają z systemu wyłączenia lub zwolnienia z IRS".