Według wstępnych szacunków średniej długości życia w wieku 65 lat w trzyletnim okresie 2021-2023, opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki(INE), wartość ta została oszacowana na 19,75 lat, co odpowiada wzrostowi o 0,14 roku (1,68 miesiąca) w porównaniu z poprzednim trzyletnim okresem (19,61 lat w latach 2020-2022).

Na podstawie tych danych można obliczyć, że w 2025 r. wiek emerytalny wyniesie 66 lat i siedem miesięcy.

Wartość ta jest o trzy miesiące wyższa niż w 2024 r., w którym wiek emerytalny pozostał niezmieniony w porównaniu do 2023 r. i wynosił 66 lat i cztery miesiące.

W 2023 r. nastąpił trzymiesięczny spadek w porównaniu z wiekiem ustalonym na 2022 r., co jest zjawiskiem bezprecedensowym od czasu, gdy wiek emerytalny został powiązany ze średnią oczekiwaną długością życia.

Zarówno obniżenie w 2023 r., jak i utrzymanie wieku na 2024 r. są związane ze spadkiem średniej długości życia z powodu śmiertelności związanej z pandemią Covid-19 i jej występowaniem wśród osób starszych.

Wstępna wartość oczekiwanej długości życia w wieku 65 lat, obliczana corocznie przez INE, jest publikowana w listopadzie, służąc jako punkt odniesienia do celów określenia normalnego wieku dostępu do emerytury, a to, co jest obecnie znane, nie uwzględnia jeszcze skorygowanych szacunków populacji rezydentów wynikających z ostatecznych wyników spisu powszechnego z 2021 r.