Zgodnie z raportem aktualizującym perspektywy gospodarcze, organizacja stwierdziła, że wraz ze spowolnieniem cen energii i żywności, a także popytu na pracę, inflacja spadnie o 5,5% w tym roku (5,7% w ostatniej aktualizacji) do 3,3% w 2024 r. i 2,4% w 2025 r., czyli blisko celu 2%, który chce osiągnąć Europejski Bank Centralny.

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują z kolei na obniżenie stopy inflacji do 5,3% w 2023 roku i do 3,4% w 2024 roku.

Bank Portugalii(BdP) nieznacznie podniósł inflację na ten i przyszły rok do 5,4% i 3,6%, głównie ze względu na ceny energii, ale spodziewa się, że wskaźnik ten będzie nadal spadał.

"Stopniowa eliminacja wsparcia energetycznego i inflacyjnego oraz wysoki nominalny wzrost PKB [produktu krajowego brutto] przyczynią się do utrzymania nadwyżek budżetowych i zmniejszenia długu publicznego do około 98% PKB w 2025 r. (definicja z Maastricht)", podkreśliła OECD w raporcie.

"Wzrost zatrudnienia lub płac wyższy niż oczekiwano wsparłby konsumpcję, ale również napędziłby inflację", ostrzegł, a "z drugiej strony, wydatki PRR [Plan Odbudowy i Odporności] mogą być realizowane wolniej niż przewidywano, co oznaczałoby niższy wzrost i inflację", według organizacji.