Dokument, nad którym głosowano w punktach, został zatwierdzony podczas prywatnego spotkania władz miejskich pod przewodnictwem socjaldemokraty Carlosa Moedasa, zasługując na głosy PCP, Cidadãos Por Lisboa (wybranych przez koalicję PS/Livre), Livre i BE.

PS głosowało za niektórymi punktami i wstrzymało się od głosu w innych, co pozwoliło na urealnienie budżetu miejskiego na 2024 r.

Budżet miejski Lizbony na 2024 r. ma wartość 150 mln euro na mieszkalnictwo; 9,1 mln euro na sektor zdrowia; 14,3 mln euro na środki wsparcia społecznego; 27,1 mln euro na ośrodki opieki dziennej i szkoły; 289 mln euro na mobilność; 62 mln euro na ogólny plan odwadniania i 57 mln euro na zwrot IRS mieszkańcom Lizbony.

Pod koniec sesji, w rozmowie z agencją Lusa, przewodniczący Rady Lizbony wyraził zadowolenie z zatwierdzenia dokumentu.

"Jestem bardzo zadowolony, ponieważ jest to rekordowy budżet. W grę wchodzi 1,3 miliarda euro na opiekę nad życiem mieszkańców Lizbony. Naszym głównym priorytetem pozostaje mieszkalnictwo. W tym budżecie inwestujemy 150 mln euro w budownictwo mieszkaniowe tylko do 2024 r., czyli o 41,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - podkreślił burmistrz.

Propozycja budżetu Rady Miejskiej Lizbony na 2024 r. wynosi 1,3 mld euro, "całkiem zgodnie" z tegorocznym, mimo że saldo zarządzania jest "znacznie niższe", wskazał wiceprezydent miasta, Filipe Anacoreta Correia, podczas prezentacji dokumentu 14 listopada.

Przy okazji osoba odpowiedzialna za dział finansów stwierdziła, że w przyszłym roku spodziewana jest "znacznie niższa" wartość salda zarządzania, wynosząca około 40 mln euro, podczas gdy w 2023 r. szacowane saldo zarządzania wynosiło 130 mln euro.

Z prognozy dochodów na 2024 r., wynoszącej 1 303 mln euro, oczekuje się 999 mln euro w dochodach bieżących, 248 mln euro w dochodach kapitałowych i 56 mln euro w innych dochodach.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem budżetowym, pod względem podziału bieżących dochodów (999 mln euro), największe udziały odnoszą się do podatków bezpośrednich o wartości 541,3 mln euro, a mianowicie 294 mln IMT (podatek miejski od podatku od przesyłu nieruchomości), 130,3 mln IMI (podatek od nieruchomości komunalnych), 99 mln euro w lejach i 18 mln euro IUC (podatek od pojedynczego obiegu).

W bieżących dochodach oczekuje się również 139,4 mln euro w transferach, 117 mln euro w sprzedaży towarów i usług, 110 mln euro w opłatach, grzywnach i innych karach, 74 mln euro w innych dochodach i 17,2 mln euro w dochodach z nieruchomości.

Filipe Correia wyjaśnił również, że budżet na 2024 r. odzwierciedla Plan Odbudowy i Odporności (PRR), w którym globalna wartość inwestycji w latach 2022-2026 wynosi 670 mln euro, podzielonych przez 55 mln euro w 2022 r., 126 mln euro w 2023 r., 182 mln euro w 2024 r., 196 mln euro w 2025 r. i 111 mln euro w 2026 r.

Dodał, że zastosowanie funduszy wspólnotowych z PRR wymaga wysiłku ze strony gminy, a "około 20 procent to mobilizacja własnych wysiłków rady", wskazując, że z 670 milionów euro 538 milionów pochodzi z PRR, a 132 miliony to inwestycje Câmera.

Jest to trzeci budżet miejski Lizbony przedstawiony przez kierownictwo PSD/CDS-PP i według wiceprzewodniczącego Câmera "odzwierciedla szereg obaw" dotyczących miasta, w tym inwestycje w mieszkania dla ludzi.

Władza wykonawcza Izby Lizbońskiej składa się z 17 członków, w tym siedmiu wybranych urzędników z koalicji "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) - jedynych z przydzielonymi obowiązkami - trzech z PS, trzech z Cidadãos Por Lisboa (wybranych przez koalicję PS/Livre), jednego z Livre i jednego z BE.

Budżet miejski zostanie również przedłożony Zgromadzeniu Miejskiemu Lizbony do dyskusji i głosowania.