Według gazety Postal, dekret z mocą ustawy stanowi, że "dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. przewiduje okresową kontrolę motocykli, motocykli trzykołowych i czterokołowców o pojemności silnika większej niż 125 cm3. Rozporządzenie nr 144/2012 z dnia 11 lipca, w obecnym brzmieniu, które zatwierdza system kontroli technicznej pojazdów silnikowych i ich przyczep, ustanowiło obowiązek kontroli tych pojazdów o pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, co spowodowało konieczność zharmonizowania tego wymogu z wymogiem określonym w wyżej wymienionej dyrektywie".

Podczas kontroli oceniane będą różne czynniki istotne dla bezpieczeństwa i osiągów pojazdów. Układ hamulcowy, układ kierowniczy, pole widzenia, instalacja świateł, sprzęt oświetleniowy i komponenty elektroniczne, osie, koła i opony, rama i nadwozie, a także sprawdzenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń.

Pojazdy elektryczne będą zwolnione z corocznego zgłaszania się do obowiązkowej kontroli, a obowiązek ten będzie dotyczył jedynie pojazdów spalinowych, benzynowych lub z silnikiem diesla.