Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO ), międzynarodowa turystyka odradza się i jest na dobrej drodze, aby do końca 2023 r. osiągnąć blisko 90% poziomu sprzed pandemii.

Według badań UNWTO, od stycznia do września około 975 milionów turystów podróżowało za granicę, co stanowi wzrost o 38% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Dane z najnowszego Światowego Barometru Turystyki pokazują, że w trzecim kwartale 2023 r. światowe destynacje odwiedziło o 22% więcej międzynarodowych turystów w porównaniu z tymi samymi miesiącami ubiegłego roku, co według UNWTO odzwierciedla "silny sezon letni na półkuli północnej".

Również w trzecim kwartale międzynarodowe przyjazdy turystyczne osiągnęły 91% poziomu sprzed pandemii, osiągając nawet 92% w lipcu, miesiącu, który według badania UNWTO był jak dotąd najlepszy od początku pandemii.

"Ogólnie rzecz biorąc, turystyka odzyskała 87% poziomu sprzed pandemii w okresie od stycznia do września 2023 roku. To stawia sektor na dobrej drodze do odzyskania prawie 90% do końca roku", wskazuje UNWTO w oświadczeniu ogłaszającym uruchomienie Światowego Barometru Turystyki.

UNWTO szacuje również, że przychody z turystyki międzynarodowej osiągną 1,4 mld USD w 2023 r., "około 93% z 1,5 mld USD zarobionych przez destynacje w 2019 r.".

"Najnowsze dane UNWTO pokazują, że turystyka międzynarodowa prawie całkowicie ożywiła się po bezprecedensowym kryzysie COVID-19, a wiele miejsc docelowych osiągnęło lub nawet przekroczyło liczbę przyjazdów i przychodów sprzed pandemii. Ma to kluczowe znaczenie dla miejsc docelowych, firm i społeczności, dla których sektor ten jest ważną liną ratunkową", z zadowoleniem przyjmuje Zurab Pololikashvili, sekretarz generalny UNWTO.

Bliski Wschód, Europa i Afryka liderami ożywienia

Dane OMT pokazują, że ożywienie turystyki międzynarodowej odbywa się jednak w różnym tempie, przy czym Bliski Wschód pozostaje na czele ożywienia, biorąc pod uwagę, że w tym regionie świata liczba przyjazdów turystów międzynarodowych zwolniła do końca września, 20% powyżej poziomów sprzed pandemii.

"Bliski Wschód nadal jest jedynym regionem na świecie, który przekroczył w tym okresie poziomy z 2019 r. Środki ułatwiające wydawanie wiz, rozwój nowych miejsc docelowych, inwestycje w nowe projekty związane z turystyką i organizacja ważnych wydarzeń pomagają utrzymać te niezwykłe wyniki", pochwala UNWTO.

W Europie w analizowanym okresie odnotowano 550 milionów międzynarodowych turystów, co stanowi 56% globalnej liczby i 94% poziomów sprzed pandemii, przy czym UNWTO uważa, że "ożywienie to było wspierane przez silny popyt wewnątrzregionalny, a także silny popyt ze strony Stanów Zjednoczonych".

Z kolei w Afryce nastąpiło ożywienie na poziomie 92% odwiedzających sprzed pandemii, podczas gdy przyjazdy do obu Ameryk osiągnęły 88% liczby z 2019 r., głównie ze względu na silny popyt z rynku amerykańskiego na Karaiby.

W regionie Azji i Pacyfiku osiągnięto 62% poziomów sprzed pandemii, co UNWTO przypisuje "wolniejszemu ponownemu otwarciu na podróże międzynarodowe", chociaż analiza podregionów Azji i Pacyfiku pokazuje, że wyniki były zróżnicowane, przy czym Azja Południowa odzyskała 95% poziomów sprzed pandemii, a Azja Północno-Wschodnia tylko około 50%.

Wydatki przekraczają poziomy z 2019 r.

Bardziej pozytywne wydają się być wydatki na turystykę, a UNWTO wskazuje, że "silny popyt na podróże zagraniczne został zgłoszony przez kilka dużych rynków wyjazdowych w tym okresie, a wiele z nich przekroczyło poziomy z 2019 r.".

Tak było w przypadku rynków takich jak Niemcy i Stany Zjednoczone, które wydały odpowiednio 13% i 11% więcej na podróże zagraniczne niż w tych samych dziewięciu miesiącach 2019 r., Podczas gdy Włochy wydały 16% więcej do sierpnia.

"W tym kontekście turystyka międzynarodowa jest na dobrej drodze do pełnego odzyskania poziomów sprzed pandemii do 2024 r., pomimo wyzwań gospodarczych, takich jak wysoka inflacja i słabsza globalna produkcja, a także poważne napięcia i konflikty geopolityczne", podsumowuje UNWTO.