W trzecim kwartale 2023 r. w Portugalii otwarto 41 nowych hoteli. Oprócz tego oczekuje się, że w ostatnim kwartale zostanie otwartych 26 nowych hoteli, oferujących około 2300 pokoi w całym kraju.

Do tej pory Lizbona była miastem odpowiedzialnym za największą liczbę otwarć hoteli, w sumie 20 nowych jednostek hotelowych, natomiast region Alentejo zajmował drugie miejsce. Kolejne miejsca zajmują region północny i miasto Porto z 17 nowymi otwarciami w całym 2023 r., aż do trzeciego kwartału roku, przy czym Porto staje się coraz częściej wybieranym celem podróży.

Do września 2023 r. w kraju odnotowano łącznie ponad 61,1 mln noclegów, z czego około 17% przypadło na sierpień. Biorąc pod uwagę ten sam okres w 2019 r., odnotowano 56,2 mln noclegów, co oznacza, że dotychczasowe wyniki z 2023 r. stanowią poprawę o około 9%, przy czym obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii znaleźli się w pierwszej trójce pod względem liczby noclegów.

Jeśli chodzi o liczbę gości, w 2023 r. zarejestrowano 23,5 mln turystów, w przeciwieństwie do 21,3 mln w tym samym okresie w 2019 r. i 20,5 mln w 2022 r. Obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych zajmują trzy pierwsze miejsca pod względem narodowości, z odpowiednio 1,9 mln, 1,9 mln i 1,6 mln odwiedzających.

Luís Clara, zastępca dyrektora ds. rynków kapitałowych w Savills, stwierdza, że "rok 2023 to rok naznaczony sukcesem i rekordowymi liczbami, z prognozą pełnego ożywienia liczby turystów, która przekracza dane z okresu sprzed pandemii".

Szef Savills podkreśla, że "sukces wyników jest dowodem trwałego zaangażowania w tworzenie wysokiej wartości dodanej, która jest niezbędna do pozycjonowania Portugalii jako centrum wyspecjalizowanego w turystyce".