Po opublikowaniu szacunków Narodowego Instytutu Statystycznego(INE), zgodnie z którymi średnia inflacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem mieszkań, wyniosła w listopadzie 5%, rząd ogłosił, że emerytury wzrosną.

W związku z tym emerytury do 1018 euro wzrosną o 6%. Emerytury od 1018 do 3055 euro wzrosną o 5,65%. Z drugiej strony, emerytury powyżej 3055 euro wzrosną o 5 procent.


Więcej świadczeń, które wzrosną


Jest więcej świadczeń, które wzrosną, co dotyczy zasiłku socjalnego na integrację, dodatków na utrzymanie i świadczeń z tytułu śmierci, limitów przedziałów świadczeń rodzinnych oraz limitów (minimalnych i maksymalnych) zasiłku dla bezrobotnych" - powiedzieli.


Według rządu wartość referencyjna dodatku solidarnościowego dla osób starszych (CSI) i dodatku socjalnego na rzecz integracji (PSI) wzrośnie z 5 858,63 do 6 608,00 euro rocznie, a dochód z integracji społecznej (RSI) z 209,11 do 237,25 euro miesięcznie.


Ponadto zasiłek rodzinny zostanie zwiększony o 22 euro w porównaniu z 2023 r. i "o co najmniej 33 euro w rodzinach niepełnych, gdzie zostanie zwiększony o 50 procent we wszystkich przedziałach". Podwyżki te zostały określone w rozporządzeniach, które czekają na publikację i wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.