Udział dzieci w wieku poniżej 3 lat w opiece nad małymi dziećmi był w 2022 r. znacznie powyżej średniej UE (35,7%) i już zbliżony do krajowego celu z Barcelony na 2030 r. (50,8%).

Według danych z Monitora Edukacji i Szkoleń 2023, opublikowanego 4 grudnia, w Portugalii "frekwencja w placówkach opieki nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat w 2022 r. (47,5 proc.) wzrosła jeszcze bardziej w porównaniu z 2021 r. (43,3 proc.)".

Wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat wskaźnik frekwencji w szkołach wyniósł 90,5 proc. w 2021 r., poniżej średniej UE (92,5 proc.), a nie ma danych za 2022 r.

Ponadto zatrudnienie i szkolenia miały jeden z najlepszych wskaźników zatrudnienia w Portugalii w 2022 r., a 83% niedawnych absolwentów w wieku od 20 do 34 lat znalazło pracę, powyżej średniej UE wynoszącej 79,7%.