Propozycja głównych opcji planowania i budżetu na 2024 r. została zatwierdzona na spotkaniu w ratuszu i stanowi wzrost o około 15 procent w stosunku do tegorocznego budżetu, który przewidywał łącznie 84,9 mln euro, podała gmina w oświadczeniu.


Dokument, który będzie jeszcze musiał zostać przedyskutowany i przegłosowany w Zgromadzeniu Miejskim, przewiduje "początkową ogólną kwotę dochodów i wydatków w wysokości prawie 100 milionów euro, która zostanie wykorzystana głównie w obszarach zaopatrzenia w wodę i mieszkalnictwa" oraz w projektach "ochrony środowiska i ochrony przyrody, kultury, administracji ogólnej oraz przemysłu i energii", mówi gmina.


W nocie rada Algarve podkreśla, że przyszłoroczny budżet uwzględnia "niepewność scenariusza makroekonomicznego", spowodowaną "konsekwencjami konfliktów w Europie Wschodniej oraz Palestynie i na Bliskim Wschodzie" i odpowiada na "wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu", wykorzystując w jak najlepszy sposób "możliwości finansowania wynikające z Planu Odbudowy i Odporności (PRR) oraz 2030 [Podstawy Wsparcia Wspólnoty]".


Według gminy, obszary, które "pochłoną najwięcej środków finansowych" to zaopatrzenie w wodę i mieszkalnictwo, odpowiednio 7,6 i 6,4 mln euro, ochrona środowiska i ochrona przyrody, 4,89 mln euro, kultura, 4,89 mln euro, administracja ogólna, 4,3 mln euro oraz przemysł i energia, 4,4 mln euro.


"Suma inwestycji w tych sześciu głównych obszarach stanowi ponad 32 miliony euro, czyli 72 procent PPI [Wieloletniego Planu Inwestycyjnego] na 2024 rok i 33 procent całkowitych wydatków gminy", dodaje.


Lagos Câmara wskazuje również, że zamierza dokonać przeglądu lokalnej strategii mieszkaniowej w celu "zwiększenia podaży mieszkań w gminie i rehabilitacji istniejących miejskich urbanizacji", w celu poprawy efektywności energetycznej.


"Wzrost liczby domów, które mają zostać wybudowane, ze 153 do 260, jest punktem wyjścia dla tego przeglądu", mówi gmina Algarve, która spodziewa się dostarczyć "pierwszą partię 47 nowych domów" finansowanych przez Program Odbudowy i Odporności (PRR) w ramach Lokalnej Strategii Mieszkaniowej w przyszłym roku.