Według ECEPR, od 2014 r. odsetek osób dorosłych zatrudnionych w Portugalii na stanowiskach związanych z pracą umysłową wzrósł o imponujące 61%. Obok Litwy i Cypru, z 62% stopą wzrostu, jest to najwyższy wynik w całej Europie. Dla porównania, tempo wzrostu wyniosło 36% w Hiszpanii, 16% w Wielkiej Brytanii i 9% we Francji.

Indeks opracowany przez ECEPR, przy wsparciu Nordic Capital, mierzy udział populacji w wieku produkcyjnym w całej Europie zatrudnionej w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie wiedzy, w 31 krajach i 277 regionach.

"Liczba miejsc pracy w europejskich przedsiębiorstwach opartych na wiedzy rośnie w Europie Południowej i Wschodniej. Regiony stołeczne Europy Południowej, w tym Francja, mają o 600 000 więcej miejsc pracy w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy niż regiony stołeczne Europy Zachodniej. Wschodnioeuropejskie regiony stołeczne mają dwa razy więcej miejsc pracy w firmach typu "brain business" niż skandynawskie regiony stołeczne", wyjaśnia Nima Sanandaji, dyrektor ECEPR.

Klas Tikkanen, dyrektor operacyjny w Nordic Capital Advisors, dodaje: "Istnieje ogólny trend w Europie, zgodnie z którym kraje, które doświadczyły najsilniejszego wzrostu liczby miejsc pracy w firmach typu "brain business" w przeliczeniu na mieszkańca, są zwykle tymi, które mają niższe poziomy podatków jako udział w PKB. Nieco ponad jedną trzecią zmienności tempa wzrostu tych miejsc pracy opartych na wiedzy można wyjaśnić zmiennością poziomu opodatkowania. Konkurencyjne podatki są kluczowym czynnikiem wspierającym wzrost miejsc pracy opartych na wiedzy".

IT i komunikacja szczególnie silne w Portugalii

Spośród osób w wieku produkcyjnym w Portugalii, 1,6% jest zatrudnionych w sektorze technologicznym. Dodatkowo, 2 proc. pracuje w IT i komunikacji (ICT), podczas gdy 1,7 proc. jest zatrudnionych w zaawansowanych usługach, a 0,9 proc. w zawodach kreatywnych. Łącznie 6,1 proc. dorosłych w Portugalii jest zatrudnionych na stanowiskach związanych z pracą umysłową.

Szwajcaria, Szwecja i Irlandia są czołowymi gospodarkami opartymi na wiedzy w Europie

Koncentracja miejsc pracy opartych na wiedzy jest najwyższa w Szwajcarii, gdzie 10,7 procent populacji jest zatrudnionych na stanowiskach związanych z biznesem opartym na wiedzy. Szwecja powróciła na drugie miejsce, po tym jak w zeszłym roku wyprzedziła ją Irlandia. W Irlandii 10,0 procent dorosłych jest zatrudnionych na stanowiskach wymagających intensywnej pracy umysłowej, czyli prawie tyle samo, co 10,1 procent w Szwecji.

Ważny aspekt zmniejszania bezrobocia w regionach

Indeks porównuje 277 europejskich regionów w oparciu o udział dorosłych zatrudnionych na stanowiskach związanych z biznesem, przemysłem wytwórczym i usługami profesjonalnymi. W regionie, w którym 10 punktów procentowych więcej populacji jest zatrudnionych w tych sektorach tworzących wysoką wartość, średnie bezrobocie jest o 2,1 procent niższe w porównaniu z typowym regionem europejskim.

Koncentracja miejsc pracy w przedsiębiorstwach umysłowych na mieszkańca

We wszystkich poprzednich edycjach tego indeksu, słowacki region stołeczny Bratysławy miał najwyższą koncentrację miejsc pracy w firmach mózgowych w przeliczeniu na mieszkańca. W tym roku Budapeszt wspiął się na pierwsze miejsce, za Bratysławą i Pragą na trzecim miejscu. Oberbayern, Paryż, Sztokholm, region Oxford (Berkshire, Buckinghamshire i Oxfordshire), Kopenhaga, Londyn i Bukareszt to pozostałe regiony z pierwszej dziesiątki. Cztery regiony z pierwszej dziesiątki znajdują się w Europie Wschodniej, trzy w Europie Zachodniej, dwa w krajach nordyckich i jeden w Europie Południowej.

Mocne strony centrali i zarządzania

W porównaniu z resztą Europy, Portugalia ma mocne strony w centrali i zarządzaniu, a także w projektowaniu i innych kreatywnych zawodach. W produkcji zaawansowanych technologii Portugalia pozostaje jednak w tyle za resztą Europy.

Więcej informacji na temat raportu można znaleźć na stronie European Center for Entrepreneurship and Policy Reform (ecepr.org).