Zgodnie z notatką regionalnego sekretarza ds. turystyki, mobilności i infrastruktury rządu Azorów, certyfikat został przyznany ze względu na "odpowiedź regionu na kryteria "Global Sustainable Tourism Council", międzynarodowej akredytacji w zakresie certyfikacji zrównoważonej turystyki".

W październiku niezależni audytorzy z "EarthCheck" ocenili kilka infrastruktur na różnych wyspach Azorów, a rezultatem było "przejście na wyższy poziom w procesie certyfikacji", jak stwierdzono w notatce opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej rządu Azorów.

Rząd Azorów stwierdził, że przepisy przyjęte przez "EarthCheck" przewidują ewolucyjny proces certyfikacji, który narzuca stopniowe osiąganie czterech poziomów (srebrnego, złotego, platynowego i "mistrzowskiego"), a kolejnym głównym celem regionu jest osiągnięcie "złotego poziomu" już w 2024 roku.

Regionalna sekretarz ds. turystyki, mobilności i infrastruktury, Berta Cabral, uważa, że klasyfikacja "wzmacnia pozycję i przywództwo Azorów w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki".

"Osiągnięcie "złotego poziomu" nie jest celem związanym z powierzchownością wyświetlania pieczęci, ale celem krytycznym ze względu na jego symbolikę, siłę przykładu i wpływ, jaki będzie miał na zrównoważony rozwój".

Osiągnięcie tego celu dla Berty Cabral "będzie formalnym uznaniem codziennego zaangażowania regionu" w aspektach gospodarczych, środowiskowych i kulturowych.

"Podejmujemy tę misję z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem, biorąc pod uwagę, że zrównoważony rozwój nie jest środkiem do celu, ale procesem ciągłego i systematycznego doskonalenia, który musi być praktykowany codziennie", dodała.

Berta Cabral podkreśliła kluczową rolę, jaką zrównoważony rozwój odgrywa w nowej wersji Strategicznego Planu Turystyki i Marketingu Azorów (PEMTA), a przede wszystkim "w rozwoju całej wartości sektora".

"Zrównoważony rozwój jest głównym filarem rozwoju turystyki, w którym cztery podstawowe cele strategiczne wynikają z: międzynarodowego ustanowienia Azorów jako zrównoważonego kierunku turystycznego; zmniejszenia sezonowości i dystrybucji strumieni turystycznych; podnoszenia jakości, standardów i generowania większej wartości oraz zwiększania świadomości wśród konsumentów".

Inny z instrumentów kierujących rozwojem sektora turystycznego, Azores Sustainability Booklet, został przedstawiony jako "zobowiązanie do przestrzegania zasad i praktyk, które określają wyniki i wkład organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Agendzie 2030".