"W październiku 2023 r. eksport i import towarów odnotowały nominalne wahania rok do roku na poziomie odpowiednio -3,1% i -2,0% (-8,6% i -12,7%, w tej samej kolejności, we wrześniu 2023 r.), podkreślając paliwa i smary w obu przepływach (-22,2% w eksporcie i -23.0% w imporcie), odzwierciedlając spadki wolumenu (odpowiednio -5,9% i -7,3%) oraz obniżkę cen tych produktów na rynku międzynarodowym (-17,3% i -16,9%, w tej samej kolejności)", wskazują statystyki handlu międzynarodowego INE.

Jest to siódmy z rzędu miesiąc spadku transakcji towarowych Portugalii z rynkami zagranicznymi, które nie spadły od pierwszych miesięcy 2021 roku.

Z wyłączeniem paliw i smarów, INE stwierdza, że nastąpił "spadek eksportu o 1,7%, podczas gdy import, po dwóch miesiącach spadku, wzrósł o 1,3% (odpowiednio -8,4% i -10,1% we wrześniu 2023 r.)".