"Badacze z Savills przewidują bardziej pozytywne środowisko inwestycyjne dla nieruchomości w 2024 r., przy czym średnio 57% respondentów spodziewa się umiarkowanego lub silnego wzrostu aktywności inwestycyjnej w przyszłym roku, choć liczba ta wzrośnie do 70% respondentów w odniesieniu do "wielorodzinnych" nieruchomości mieszkaniowych i 66% w odniesieniu do nieruchomości przemysłowych i logistycznych", powiedział Savills w oświadczeniu opublikowanym przez idealista.

Na poziomie globalnym aktywność inwestycyjna będzie miała tendencję wzrostową w trzecim kwartale 2024 r., a ożywienie będzie napędzane przez kilka ważnych rynków, takich jak USA i Wielka Brytania.

Konsultant jest bardziej optymistycznie nastawiony do aktywności na globalnych rynkach mieszkaniowych, zwłaszcza w sektorze wielorodzinnym, gdzie popyt przewyższa podaż w wielu obszarach, oraz w logistyce.

Eri Mitsostergiou, dyrektor Savills World Research, podkreśla, że "rok 2024 powinien być znacznie lepszy dla inwestorów na rynku nieruchomości na całym świecie, ze spodziewanym trwałym ożywieniem, ponieważ stopy kapitalizacji stają się bardziej atrakcyjne, czynsze "prime" rosną, a rewaluacja cen zaczyna dostosowywać oczekiwania kupujących i sprzedających na rynkach, na których jeszcze to nie nastąpiło".

Opinię tę podziela Alexandra Portugal Gomes, dyrektor ds. badań w Savills Portugal: "Prognozy na 2024 r. są nieco bardziej optymistyczne, ale inwestorzy nadal muszą bardzo uważnie analizować ryzyko. Z pewnością nadal będziemy obserwować większą dywersyfikację portfela, jako strategię przyjętą przez inwestorów, kierującą ich inwestycje w stronę alternatywnych segmentów, takich jak nieruchomości mieszkaniowe, "mieszkania dla seniorów", "opieka zdrowotna" i "domy studenckie".