W portrecie "populacji zagranicznej i przepływów migracyjnych w Portugalii", baza danych statystycznych Fundacji Francisco Manuela dos Santosa miała na celu ocenę liczby i warunków życia imigrantów oraz ewolucji obywatelstwa i zezwoleń na pobyt.

W badaniu stwierdzono, że 76% cudzoziemców pochodzi z krajów spoza UE, ze stopą bezrobocia ponad dwukrotnie wyższą od średniej krajowej, zarabiając w 2021 r. szacunkowo "94 euro mniej miesięcznie niż średnia krajowa".

Tylko w 2022 r. "118 000 imigrantów wjechało do Portugalii, co jest najwyższą liczbą od początku prowadzenia rejestrów", a 31 000 wyjechało, "o 23 000 mniej (- 43%) niż w roku, w którym odnotowano największą liczbę wyjazdów, w 2013 r.".

Narodowość

"W ciągu ostatnich 15 lat obywatelstwo portugalskie zostało przyznane około pół milionowi obcokrajowców (468 665), rezydentów i nierezydentów w Portugalii", mówi Pordata, podkreślając, że koncesja ta została przyznana głównie obywatelom niezamieszkałym w kraju w ciągu ostatnich dwóch lat, a w 2022 r. jedna trzecia nadań obywatelstwa trafiła do potomków portugalskich Żydów sefardyjskich.

Liczba imigrantów spadła w latach 2010-2015, ale od tego czasu nastąpił bardzo duży wzrost, a na przykład w latach 2018-2019 wzrost wyniósł ponad 110 000 obcokrajowców.

"W porównaniu z populacją portugalską, populacja cudzoziemców w Portugalii ma wyższy odsetek mężczyzn i jest młodsza", a mediana wieku wynosi 37 lat, czyli o siedem lat mniej niż populacja portugalska.

"Najbardziej reprezentatywnymi narodowościami w Portugalii są Brazylijczycy (29,3%), Brytyjczycy (6%), mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka (4,9%), Włosi (4,4%), Hindusi (4,3%) i Rumuni (4,1%)".

Edukacja

Wzrost liczby ludności zagranicznej znajduje odzwierciedlenie w systemie edukacji, a liczba zarejestrowanych imigrantów podwoiła się w ciągu pięciu lat, wzrastając do 105 955 w roku akademickim 2021/22.

Na studiach pierwszego stopnia co dziesiąte dziecko jest obcokrajowcem, a jedna trzecia doktorantów to imigranci.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, według Eurostatu, cytowanego przez Pordata, ponad jedna trzecia ma tymczasową umowę o pracę (średnia wynosi 16% wśród portugalskich pracowników), a Portugalia jest czwartym krajem w Unii Europejskiej o największej niepewności zatrudnienia wśród obcokrajowców.

Jeśli chodzi o ubóstwo lub wykluczenie społeczne, 31% cudzoziemców mieszkających w Portugalii znajduje się na tym poziomie, 11 punktów powyżej średniej dla populacji Portugalii, przy czym problem ten jest szczególnie odczuwalny wśród osób pochodzących spoza Europy (34%).

"Od 2019 r. liczba imigrantów była trzykrotnie wyższa niż liczba emigrantów, przyczyniając się do dodatniego salda migracji", ale liczba emigrantów nadal ma znaczenie, mówi Pordata.

"W 2022 r. Portugalię opuściło 31 000 emigrantów, o 23 000 mniej niż w roku, w którym odnotowano największą liczbę wyjazdów, czyli w 2013 r.", a wśród profilu wyróżnia się fakt, że dwie trzecie to mężczyźni, a prawie połowa (47,6%) ma wyższe wykształcenie.

Spośród osób, które wyjechały w ubiegłym roku, 51% wyjechało do innego państwa członkowskiego, a w analizie poprzednich lat Pordata stwierdziła, że "w 2016, 2018, 2019 i 2021 r. więcej emigrantów wyjechało z wyższym wykształceniem niż z wykształceniem podstawowym".