Dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że wskaźnik wolnych miejsc pracy zarejestrowanych w Portugalii jest nieco poniżej średniej wspólnotowej, będąc siódmym najniższym wśród krajów Unii Europejskiej (UE).

W całej UE w trzecim kwartale wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 2,6%, poniżej 2,7% odnotowanych w poprzednim kwartale i 2,9% odnotowanych rok temu, zgodnie z raportem ECO.

Również w strefie euro odnotowano tendencję spadkową w okresie od lipca do września: wskaźnik ten wyniósł 2,9%, co oznacza, że spadł w porównaniu do 3% w poprzednich trzech miesiącach i 3,1% w tym samym kwartale.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, pięć krajów odnotowało wzrost wskaźnika ofert pracy w trzecim kwartale - Cypr był w centrum uwagi, ze wzrostem o 0,7 punktu procentowego - cztery zarejestrowały wartości identyczne z tymi z tego samego okresu, a 18 odnotowało spadki - największy spadek wystąpił w Czechach (jeden punkt procentowy).

Portugalia należy do tej ostatniej grupy. Tutaj waga wolnych miejsc pracy w całkowitej liczbie miejsc pracy spadła do 1,4%, czyli była poniżej zarówno 1,5% odnotowanych w poprzednim kwartale, jak i 1,7% odnotowanych rok temu.

Z tą wartością Portugalia była poniżej zarówno średniej wspólnotowej, jak i całej wspólnej waluty, niedaleko od kraju europejskiego o najniższym wskaźniku ofert pracy (Irlandia, 1,2%).

Z kolei w Belgii w trzecim kwartale nieobsadzonych było 4,7% miejsc pracy, co stanowi najwyższy wskaźnik w UE. Kolejne miejsca zajęły Holandia (4,5%), Austria (4,2%) i Niemcy (4,1%).