Według Narodowego Instytutu Statystycznego(INE), w kwartale referencyjnym tempo zmian cen istniejących mieszkań wyniosło 8,1%, czyli więcej niż w przypadku nowych mieszkań (5,8%).

W porównaniu z poprzednim kwartałem IPHab wzrósł o 1,8% (3,1% w 2. kwartale 2023 r.). W tym okresie wzrost cen nowych mieszkań (2,0%) przewyższył wzrost cen istniejących mieszkań (1,8%).

W okresie od lipca do września 2023 r. zawarto transakcje na 34 256 mieszkań, co odpowiada rocznej stopie zmian na poziomie -18,9% (-22,9% w poprzednim kwartale).

Wartość odnotowanych transakcji wyniosła 7,1 mld euro, czyli o 12,2% mniej niż w 3. kwartale 2022 roku. W segmencie nowych mieszkań odnotowano wzrost liczby transakcji o 0,2% i ich wartości o 10,3%.

W III kwartale 2023 r. zakupy mieszkań przez sektor rodzin instytucjonalnych wyniosły łącznie 29 635 lokali (86,5% ogółu), na łączną kwotę 6 mld euro (84,7% ogółu). W tym okresie nabywcy z rezydencją podatkową poza terytorium kraju zakupili 2 741 lokali mieszkalnych (8,0% ogółu), co stanowi spadek rok do roku o 0,9%,