"W ramach upoważnienia Portugalii i jej operatorów do eksportu świeżego mięsa drobiowego do Izraela, DGAV zaprasza wszystkich zainteresowanych operatorów".

Do 19 stycznia operatorzy, którzy chcą umożliwić swoim zakładom eksport na ten rynek, muszą poinformować o tym odpowiednie służby regionalne DGAV.

Procesy, które zostaną wdrożone w tej pierwszej fazie, podlegają ponownej ocenie "po uregulowaniu sytuacji politycznej w Izraelu".

DGAV jest centralną służbą bezpośredniej administracji państwowej, posiadającą autonomię administracyjną.