Portugalscy wyborcy "mogą głosować w dowolnym lokalu wyborczym na terytorium kraju lub za granicą" w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w 2024 r. między 6 a 9 czerwca, stwierdza dekret z mocą ustawy opublikowany w Diário da República.

Wiadomość ta pojawia się siedem miesięcy po tym, jak rząd ogłosił, że wyborcy będą mogli głosować w następnych wyborach europejskich w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, niezależnie od gminy, w której są zarejestrowani, aby ułatwić głosowanie, a tym samym zmniejszyć liczbę osób wstrzymujących się od głosu.

W Portugalii lokale wyborcze zostaną otwarte, a głosowanie rozpocznie się o 8 rano, czytamy w dyplomie.

Koperty z głosami oddanymi z wyprzedzeniem w związku z mobilnością oraz z głosami oddanymi z wyprzedzeniem przez hospitalizowanych pacjentów i więźniów "są przechowywane u burmistrza miejsca, w którym głosował wyborca". Jednocześnie koperty zawierające głosy oddane przez osoby przesiedlone za granicę "są przechowywane u osoby odpowiedzialnej za pocztę lub sekcję konsularną w miejscu, w którym wyborca głosował".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Po wyborach Parlament głosuje nad wyborem nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, stanowisko to piastuje obecnie Ursula von der Leyen.