Według Redes Energéticas Nacionais(REN), energia wiatrowa dostarczyła 25 procent zużycia, hydroelektryczna 23 procent, fotowoltaiczna 7 procent, a biomasa 6 procent.

Odnotowano również 70-procentowy wzrost produkcji energii wodnej rok do roku, biorąc pod uwagę szczególnie suchy rok, który miał miejsce w 2022 r., a także 43-procentowy wzrost produkcji energii fotowoltaicznej, ze względu na stopniowy wzrost zainstalowanej mocy.

Produkcja nieodnawialna dostarczyła tylko 19 procent zużycia, łącznie 10 TWh, co jest najniższą wartością od 1988 roku.

"Wynika to nie tylko z większej dostępności energii odnawialnej, ale także z wysokiego salda importu, który dostarczył 20 procent konsumpcji, co jest najwyższą wartością w historii i największym udziałem w dostarczaniu konsumpcji od 1981 roku", wskazał REN.

Zużycie energii elektrycznej dostarczonej z sieci publicznej w 2023 r. osiągnęło 50,7 TWh, co stanowi wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi najwyższe zużycie od 2018 r., pozostając około 3 proc. historycznego maksimum odnotowanego w krajowym systemie w 2010 r.

W grudniu zużycie odnotowało silny wzrost o 6,9 procent lub 5,6 procent, korygując wpływ temperatury i dni roboczych, przy czym produkcja odnawialna dostarczyła 73 procent tego zużycia, a produkcja nieodnawialna 11 procent, podczas gdy pozostałe 16 procent odpowiadało bilansowi importowemu.

Jeśli chodzi o gaz ziemny, w 2023 r. globalne zużycie było najniższe od 2014 r., osiągając 49 TWh, co stanowi spadek o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikający z 42% redukcji w segmencie produkcji gazu.

Zaopatrzenie krajowego systemu w 2023 r. odbywało się głównie z terminalu Sines, przy czym 95 proc. całkowitego gazu ziemnego trafiało do Portugalii, a pozostałe 5 proc. było odbierane za pośrednictwem połączenia międzysystemowego z Hiszpanią.

Gaz rozładowywany w Sines pochodził głównie z Nigerii i Stanów Zjednoczonych, które stanowiły odpowiednio 42% i 40% krajowych dostaw.

W grudniu zużycie gazu utrzymało tendencję spadkową, którą odnotowano przez cały rok, z ogólnym spadkiem rok do roku o 11,5 procent, przy 51-procentowym spadku na rynku energii elektrycznej, częściowo skompensowanym 10-procentowym wzrostem w segmencie konwencjonalnym.