Po pierwszym okresie zajęć, w którym strajki nauczycieli i pracowników szkół po raz kolejny naznaczyły codzienne życie wielu szkół, rozpoczyna się drugi okres roku szkolnego, w którym nie widać żadnych strajków.

Na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi różne związki zawodowe w sektorze edukacji wysłuchały partii politycznych, aby poznać programy wyborcze różnych kandydatów.

Kilka partii politycznych przedstawiło już propozycje odzyskania czasu pracy w parlamencie, tak jak miało to miejsce w przypadku Bloco de Esquerda, PCP, Livre czy PSD, i jest to obecnie temat programów wyborczych.

Do tego czasu nadal będą występować trudności ze znalezieniem nauczycieli, którzy wypełniliby puste plany lekcji, zwłaszcza w szkołach w regionach Lizbony i Algarve.

Wysokie ceny wynajmu w tych dwóch obszarach uniemożliwiają wielu nauczycielom zaakceptowanie wolnych miejsc pracy, co doprowadziło rząd do stworzenia nadzwyczajnego wsparcia dochodów.

W tym roku nauczyciele znajdujący się ponad 70 kilometrów od domu, w regionach Algarve, Lizbony i Doliny Tagu, mogą skorzystać z maksymalnego wsparcia w wysokości do 200 euro miesięcznie.