W przypadku pojazdów klasy 1 koszt wynosi obecnie 4,65 euro, co stanowi spadek o 1,95 euro, czyli około 30%, w porównaniu do 6,60 euro pobieranych do 31 grudnia 2023 r.

Według Algarve Marafado, koszt przejazdu z Portimão do Faro wynosi obecnie 2,05 euro, co stanowi obniżkę o 85 centów w porównaniu z poprzednimi wartościami.

Obniżenie opłat ma na celu nie tylko zwiększenie dostępności podróży, ale także zachęcenie do korzystania z autostrad, poprawiając efektywność podróży i przyczyniając się do wygody użytkowników.

Ceny różnią się w różnych porach dnia dla niektórych pojazdów

Ministerstwo Spójności Terytorialnej (MCT) poinformowało, że obniżka wynosi około 30% w porównaniu z cenami obowiązującymi na koniec 2023 r. dla lekkich pojazdów i 22,6% dla transportu towarowego i pasażerskiego w ciągu dnia.

W nocy, weekendy i święta transport towarowy i pasażerski utrzymał te same ceny, które obowiązywały w ubiegłym roku.

Te wartości redukcji nie uwzględniają podwyżek wynikających z inflacji, zgodnie z obowiązującymi umowami koncesyjnymi.