"W 2022 roku mieliśmy rekordowy rok pod względem inwestycji biznesowych w naszym kraju, a w pierwszej połowie 2023 roku byliśmy już powyżej pierwszej połowy 2022 roku. Dlatego prawdopodobnie w 2023 r. powinniśmy ustanowić nowe maksimum inwestycji biznesowych w naszym kraju", powiedział António Costa.

W swoim przemówieniu Costa przedstawił trajektorię, jaką portugalska gospodarka obrała w ostatnich latach, rejestrując wzrost "zasobów" bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 40% od 2015 roku.

Ustępujący premier podkreślił również, że po raz pierwszy w historii kraju eksport stanowił ponad 50% PKB, utrzymując, że jest to wynikiem zdolności do znalezienia rynków zbytu, ale także tego, że to, co kraj produkuje dzisiaj, ma większą wartość niż to, co produkowano tradycyjnie.