Według opublikowanego w tym tygodniu raportu Międzynarodowej OrganizacjiPracy (MOP), największe spadki odnotowano w krajach Europy Południowej, a Portugalia znalazła się wśród państw członkowskich, które odnotowały "znaczną redukcję" bezrobocia wśród młodzieży, mimo że obliczona stopa nadal przekracza średnią wspólnotową.

"W 2023 r. sytuacja młodych ludzi na europejskim rynku pracy konsekwentnie się poprawiała", podkreśla organizacja kierowana przez Gilberta F. Houngbo w raporcie "Perspektywy społeczne i zatrudnienia na świecie: trendy 2024".

W całej Unii Europejskiej w czerwcu 2023 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła "nieco ponad 14%", co odpowiada spadkowi o 0,3 punktu procentowego (p.p.) w porównaniu z odnotowanym rok wcześniej.

Według MOP spadek liczby młodych ludzi bez pracy wynikał, przynajmniej częściowo, z niedoboru pracowników odczuwanego w kilku krajach europejskich (w tym w Portugalii, jak ostrzegały firmy).

Kraje tworzące blok wspólnotowy doświadczają jednak różnych faz ożywienia po pandemii i znajdują się w różnych punktach cyklu gospodarczego, co oznacza, że wspomniana poprawa sytuacji młodych ludzi nie była taka sama we wszystkich państwach członkowskich.

Na dziesiątym miejscu w rankingu bezrobocia wśród młodzieży znajduje się Portugalia. Pomimo wspomnianego wcześniej spadku, zarejestrowane bezrobocie wśród młodzieży utrzymuje się powyżej progu 18%, a co za tym idzie, powyżej średniej wspólnotowej.

Rząd Portugalii podkreślił poprawę tego wskaźnika, ale eksperci - a mianowicie koordynator Obserwatorium Zatrudnienia Młodzieży - oświadczyli, że jest to nadal problem do rozwiązania.

Prawie wszystkie kraje są bliżej historycznego minimum niż maksimum.