"Więcej osób skorzystało z pomocy platform internetowych i agencji nieruchomości, aby kupić dom: 32% skorzystało w tym celu z platform internetowych, a 31% odwiedziło strony internetowe agencji nieruchomości, przy czym dwóch na dziesięciu ankietowanych faktycznie wynajęło agencję do poszukiwania domu", wyjaśnia organizacja ochrony konsumentów.

Większość respondentów, ujawnia DECO Proteste, kupiła mieszkanie (65%), a mieszkania były również najczęściej sprzedawanym rodzajem mieszkań (około 65%).

"Preferowane, zarówno w przypadku zakupu, jak i sprzedaży, są domy w mieście, ale poza centrum (odpowiednio 38% i 32%). Również po obu stronach transakcji przedmieścia zajmują drugie miejsce, z 26% zakupionych domów i 30% sprzedanych. Centrum miasta pojawia się jako trzecia siła geograficzna, zasługując na preferencje 23% kupujących i reprezentując 25% ankietowanych sprzedawców. Wieś cieszy się mniejszym popytem: tylko 12% transakcji zostało dokonanych na obszarach wiejskich", można również przeczytać.

Według danych, trzy najważniejsze kryteria wyboru domu to cena (9 punktów ważności, w skali od 1 do 10), lokalizacja (8,9) oraz powierzchnia, liczba sypialni i plan piętra (8,1).