Portugalia zakończyła ubiegły rok ze stopą inflacji na poziomie 1,9% i była jednym z dziewięciu krajów, które znalazły się poniżej średniej euro.

Dane ujawnione przez Eurostat potwierdzają szybkie szacunki opublikowane dwa tygodnie temu.

Już wcześniej spodziewano się, że ceny towarów i usług, które konsumujemy na co dzień, przyspieszą ze względu na efekt bazy i koniec wsparcia rządowego w celu złagodzenia wpływu inflacji.

Z roczną stopą inflacji na poziomie 1,9%, Portugalia znalazła się poniżej średniej euro, obok Danii (0,4%), Belgii (0,5%), Włoch (0,5%), Łotwy (0,9%), Holandii (1,0%), Finlandii (1,3%), Litwy (1,6%) i Cypru (1,9%). Czechy odnotowały najwyższy wskaźnik na poziomie 7,6%.

Eurostat podkreśla, że w stosunku do listopada roczna stopa inflacji spadła w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustabilizowała się w jednym kraju i wzrosła w kolejnych 11. W UE inflacja wyniosła 3,4%, plus 0,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca.