Jak donosi Lusa, stowarzyszenie ekologiczne opublikowało wyniki nowego raportu przygotowanego w ramach europejskiego projektu "LIFE Together 1.5" we współpracy z Zero.

Badanie wykazało, że przyjęcie nowej trajektorii zgodnej z porozumieniem paryskim, która obejmuje niedopuszczenie do tego, by globalne ocieplenie przekroczyło 1,5ºC, może zaoszczędzić Unii Europejskiej około 1 miliarda euro do 2030 r., co stanowi równowartość około czterokrotności portugalskiego PKB (produktu krajowego brutto).

To samo badanie odnosi się do "niebezpiecznej luki między tą inicjatywą a trajektorią, na której polityka publiczna stawia UE", podkreślając, że powinno to być w centrum debaty politycznej w tegorocznych wyborach europejskich.

Zero i jej organizacje partnerskie uważają, że "ochrona obywateli i planety przed niszczycielskimi skutkami zmian klimatu jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale pragmatycznym wyborem".

W raporcie określono ilościowo korzyści w zakresie zdrowia, zatrudnienia, kosztów życia, dobrobytu, bezpieczeństwa energetycznego i zasobów, jakie przyniosą działania klimatyczne zgodne z trajektorią 1,5ºC, w tym redukcja emisji w UE o co najmniej 65% do 2023 r., w porównaniu z obecnym celem 55-57%.

Jak stwierdził Zero, korzyści przewyższają koszty, który przedstawił argument ekonomiczny przemawiający za kompleksową transformacją.

Redukcja emisji w Portugalii, dostosowana do trajektorii 1,5ºC, może przynieść krajowi ponad 16 miliardów euro korzyści gospodarczych do 2030 roku i pomóc zapobiec ponad 1300 przedwczesnym zgonom każdego roku.

"W Portugalii krytyczny sektor zwiększył swoje emisje, co jest w przeciwnym kierunku niż cele ustanowione w planach krajowych, stanowiąc co roku większy odsetek krajowych emisji, transportu", zauważyło stowarzyszenie ekologiczne, przypominając, że sektor transportu był odpowiedzialny za prawie jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w kraju w 2021 r., co znacząco wpłynęło na jakość powietrza, hałas i zdrowie publiczne.

Według stowarzyszenia ekologicznego, chociaż cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce nie jest jeszcze zgodny z porozumieniem paryskim o 1,5ºC i istnieją inne sektory, których emisje również wymagają szczególnej uwagi, to biorąc pod uwagę procentowy udział sektora transportu, priorytetem jest zebranie zestawu skutecznych środków i wdrożenie ich w praktyce w tym sektorze.

Zero omówiło potrzebę zwiększenia ambicji klimatycznych w Europie, w tym nowego celu redukcji emisji do 2040 r., na spotkaniu z ministrami środowiska państw członkowskich w Brukseli.

Stowarzyszenie zaapelowało również do portugalskiego ministra Duarte Cordeiro o priorytetowe potraktowanie "prawdziwie postępowych działań na rzecz klimatu, zgodnych z nauką, ekonomią i skutkami społecznymi".