Informacje udostępnione agencji Lusa przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia(DGS), która nie posiada jeszcze danych za ubiegły rok, wskazują, że liczba miejsc dostępnych na konsultacje dotyczące rzucania palenia również pozostaje daleka od 235, które istniały przed pandemią Covid-19, pozostając na poziomie 152 (2022), co jednak stanowi wzrost w porównaniu do 112 w 2021 roku.

W przypadku pierwszych konsultacji trend był identyczny: z 12 702 w 2019 r. wzrosły one do 6 159 (2020 r.) i 5 902 (2021 r.), z odwróceniem trendu w 2022 r., z 8 843 (+49,8%).

Podobnie było w przypadku łącznej liczby konsultacji - 41 946 w 2019 r., 25 515 w 2020 r. i 24 302 w 2021 r. Rok 2022 przyniósł wzrost do 32 817.

Tytoń jest bezpośrednią przyczyną 90% przypadków raka płuc.