Zapytany przez agencję Lusa o udział Portugalii w zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach Sojuszu Atlantyckiego "Steadfast Defender 2024", które rozpoczęły się dzisiaj, Sztab Generalny Sił Zbrojnych (EMGFA) odpowiedział, że 20 żołnierzy armii zostanie zaangażowanych w Polsce w kwietniu i maju "w celu szkolenia projekcji sił".

W maju, w Rumunii, Portugalia będzie również uczestniczyć, w ramach tego ćwiczenia, "w działaniach szkoleniowych w zakresie operacji obronnych, za pośrednictwem 15 żołnierzy z Sił Narodowych rozmieszczonych w tym kraju, w celu wzmocnienia zdolności i usług wsparcia bojowego".

"Ponadto Portugalia przyczynia się do przeprowadzenia tego ćwiczenia z żołnierzem, który dołączy do komórki planowania operacyjnego w Połączonym Sztabie Dowództwa NATO w Norfolk oraz z elementem zaokrętowanym jako członek sztabu dowódcy Stałej Grupy Morskiej NATO 1 (SNMG1)", dodano w odpowiedzi wysłanej do Lusa, w sumie 37 żołnierzy.

EMGFA przypomina również, że Portugalia uczestniczy obecnie z 240 żołnierzami marynarki wojennej, armii i sił powietrznych w kilku misjach NATO, które mają na celu "spójność Sojuszu i odstraszanie na jego wschodniej flance", a mianowicie w Rumunii, Belgii, na Morzu Południowym Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym.

NATO rozpoczęło dziś manewry wojskowe na dużą skalę, największe "od dziesięcioleci", które potrwają kilka miesięcy i obejmą około 90 000 żołnierzy Sojuszu Atlantyckiego.

W ćwiczeniach o nazwie "Steadfast Defender 2024", które potrwają do maja, weźmie udział nie tylko personel wojskowy z 31 państw członkowskich organizacji, ale także ze Szwecji, która jest w trakcie procesu akcesyjnego.

"Sojusz zademonstruje swoją zdolność do wzmocnienia strefy euroatlantyckiej poprzez transatlantyckie rozmieszczenie sił z Ameryki Północnej. Wzmocnienie to odbędzie się w ramach symulowanego scenariusza rodzącego się konfliktu", oświadczył najwyższy dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR), północnoamerykański generał Christopher Cavoli.

Manewry te przybiorą formę scenariusza konfliktu przeciwko "przeciwnikowi porównywalnej wielkości", zgodnie z terminologią NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, zachodni blok obronny), odnosząc się w ten sposób do Rosji bez podawania jej nazwy.

Weźmie w nich udział około 50 okrętów wojennych, 80 samolotów i 1100 pojazdów bojowych wszystkich typów. Jest to największa "gra wojenna" od czasu ćwiczeń "Reforger" w 1988 roku, w środku zimnej wojny między Związkiem Radzieckim a Sojuszem Atlantyckim.